07 June 2021

Haljava külaselts osales kogukondliku turvalisuse toetusvoorus

Haljava külaselts on määranud üheks oma tegevussuunaks kogukondliku teadlikkuse tõstmise kriisiolukordades ja kriitiliste põhivajaduste tagamise. Kriisiolukordades eeldab Päästeamet inimestelt vähemalt nädala ajast omal käel hakkama saamist. Seoses sellega kutsus Haljava külaselts 2020 aasta suvel külla MTÜ Jõelähtme Elanikkonnakaitse Seltsi, kes korraldas detsember 2019 kuni juuli 2020 Jõelähtme vallas toimuva projekti “Kuidas iseseisvalt seitse päeva hakkama saada?” raames kümme õppepäeva.

Õppepäeval räägiti, mida nädalaks koju varuda, kuidas kriisiolukordades toimida, millised on kogukonna kitsaskohad ja kuidas neid leevendada. Peale õppepäeva kaardistas külaselts koos külaelanikega kogukonna kõige kriitilisemad kitsaskohad ja on selge, et generaatori olemasolu on Haljava küla seisukohalt esmatähtis ressurss.  Generaator tagaks ligipääsu puhtale joogiveele ümbruskonna elanikkonnale kriisiolukorras, kui puudub elektrivarustus. 

Tänu Kogukondliku turvalisuse 2020. aasta Harjumaa toetusvoorule oleme soetanud elektrigeneraatori. Oleme rääkinud läbi OÜ-ga Loo Vesi, kes on Jõelähtme valla vee-ettevõte ja saanud ligipääsu Toominga tee pumbamajale, et liidestada generaator elektrivõrku elektrikatkestuse korral. Samas annab generaator võimaluse kasutada seda ka korteriühistu Haljava katla käitamiseks, mis tagaks soojusvarustuse lisaks veel kahekümne neljale korterile. 

Püsigem turvalised!

Projekti rahastatakse kogukondliku turvalisuse toetusprogrammist

No comments:

Post a Comment